Studerende på Gården

Skal du være studerende her hos os - se her:

Hammel Fritidscenter, Gården modtager hvert andet år en halv års studerende med opstart pr. 1 juni eller 1 december. 
Som studerende arbejder du 32,5 t/u, din vagtplan vil afspejle det øvrige personales vagtplan, dog skal du arbejde to
aftner om ugen i vores ungdomsklub.

Som studerende på Hammel Fritidscenter, Gården kan du forvente en alsidig hverdag, hvor du både vil komme i berøring med vores
fritidsklub og vores ungdomsklub. Du vil deltage i ativiteter i huset, ture ud af huset og du har mulighed for selv at komme
med inputs til hvad din arbejdsdag skal bestå af - er du god til at sy...tegne.. cykle eller noget helt andet så "bring it"!

Som studerende hos os vil du ,i det omfang du behøver, kunne modtage råd, vejledning og sparring fra alle i personalegruppen.
Derudover vil du kunne forvente fastlagt tid til vejledning ifth. til spørgsmål om hverdag, pædagogikken, opgaveskrivning og
lignende.

Skulle du have spørgmål vedrørende parktikken er du altid velkommen til at kontakte klubben - vi glæder os til at møde dig.

Læs her Praktikstedsbeskrivelse for Fritids -og Ungdomsklubberne under Favrskov kommune.