SSP

 

Betegnelsen SSP dækker over et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. I klubnær praksis er det et redskab til at spotte unge som kan have brug for en ekstra hjælpende hånd i tilværelsen gennem socialt opsøgende arbejde.

Du kan læse mere om SSP samarbejdets funktion og opbygning her: Introduktion til SSP i Favrskov Kommune.