5118 1991 / 8964 3867 // peer@favrskov.dk

Takster/priser - ind og udmeldelse af klubben

Takstoversigt 2024

Fritidsklub
Klubtilbud 4. klasse: 1287,00/mdr
Klubtilbud 5. klasse: 1116,00/mdr
Klubtilbud 6. klasse: 980,00/mdr


Taksterne er 11 mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)

Ungdomsklub
7. klasse til 18år: 130,00/mdr

Taksterne er udregnet ud fra 11 mdr. betaling (Juli måned er betalingsfri)

Ind og udmeldelse af klubben 

Ind og udmeldelse i fritids- og ungdomsklubben sker digitalt på: Pladsanvisningen via NemID.

Indmeldelse er altid pr. 1 eller 16. i måneden.
Udmeldelse skal ske med minimum 1 måneds varsel til enten d 15. eller den sidste dag i måneden.

Det ydes søskenderabat - ved behov for friplads ansøg her: Økonomisk friplads  eller ret henvendels til borgerservice
på telefon: 89646347/89646331.