5118 1991 / 8964 3867 // peer@favrskov.dk

Ind og udmeldelse

Ind og udmeldelse af klubben 

Ind og udmeldelse i fritids- og ungdomsklubben sker digitalt på: Pladsanvisningen via NemID.

Indmeldelse er altid pr. 1 eller 16. i måneden.
Udmeldelse skal ske med minimum 1 måneds varsel til enten d 15. eller den sidste dag i måneden.

Det ydes søskenderabat - ved behov for friplads ansøg her: Økonomisk friplads  eller ret henvendels til borgerservice
på telefon: 89646347/89646331.