5118 1991 / 8964 3867 // peer@favrskov.dk

Studerende på Gården

Hammel Fritidscenter, Gården modtager hvert andet år en halv års studerende med opstart pr. 1 juni eller 1 december. Som studerende arbejder du 32,5 t/u, din vagtplan vil afspejle det øvrige personales vagtplan, dog skal du arbejde to aftener om ugen i vores ungdomsklub.

Som studerende på Hammel Fritidscenter, Gården kan du forvente en alsidig hverdag, hvor du både vil komme i berøring med voresfritidsklub og vores ungdomsklub. Du vil deltage i ativiteter i huset, ture ud af huset og du har mulighed for selv at kommemed inputs til hvad din arbejdsdag skal bestå af - er du god til at sy...tegne.. cykle eller noget helt andet så "bring it"!

Som studerende hos os vil du ,i det omfang du behøver, kunne modtage råd, vejledning og sparring fra alle i personalegruppen. Derudover vil du kunne forvente fastlagt tid til vejledning ifth. til spørgsmål om hverdag, pædagogikken, opgaveskrivning oglignende.

Skulle du have spørgmål vedrørende parktikken er du altid velkommen til at kontakte klubben - vi glæder os til at møde dig.

Læs her Praktikstedsbeskrivelse for Fritids -og Ungdomsklubberne under Favrskov kommune.